میزان درآمد

  • در شارژریسلر شما به ازای فروش هر محصول سود دریافت می‌کنید. در جدول زیر میزان سود دریافتی بابت فروش هریک از محصولات به تفکیک مشخص شده است.

سطحمجموع سود دریافتی در سه ماهشارژ مستقیم
همراه اول
شارژ مستقیم
ایرانسل و رایتل
کارت شارژاینترنت همراه اولاینترنت
ایرانسل و رایتل
گیفت کارتآنتی ویروسپرداخت قبضفیلم
سطح برنزی0 تا 20,000 تومان1.4 %1.6 %1.5 %1.1 %1.5 %1.5 %2 %50 تومان3 %
سطح نقره ای20,001 تا 50,000 تومان1.45 %2 %1.55 %1.15 %1.6 %1.8 %2.2 %55 تومان3.5 %
سطح طلايی50,001 تا 100,000 تومان1.45 %2.2 %1.65 %1.2 %1.7 %2.2 %2.8 %60 تومان4 %
سطح پلاتينيومبیشتر از 100,000 تومان1.5 %2.4 %1.75 %1.3 %1.8 %2.8 %3.5 %65 تومان5 %

  • تعیین سطح بر مبنای مجموع پورسانتی است که نماینده در سه ماه اخیر دریافت نموده است و به صورت اتوماتیک محاسبه می گردد.
  • درصدهای مطرح شده بر روی اصل مبلغ شارژ و یا محصول اعمال می گردد، به عنوان مثال در سطح پلاتینیوم در ازای فروش شارژ مستقیم 10000 تومانی ایرانسل، 240 تومان پورسانت به نماینده تعلق می گیرد.